ΖΕΟΝ

synthesis.jpg

Το ΖΕΟΝ είναι μια πολιτιστική αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία συστάθηκε το 2006, με έδρα στην Αθήνα.
Σκοπός του ΖΕΟΝ είναι να αποτελέσει τόπο έρευνας, διαλόγου και δημιουργίας, για τη διαμόρφωση της ποιότητας του χώρου.

Oι κυριότεροι από τους στόχους της εταιρίας είναι:

● Η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής σαν φορέα πολιτισμού και η δραση της στη διατύπωση σχέσεων και εφαρμογών κατάλληλων για
την ανάπτυξη του περιβάλλοντος

● Η καταγραφή και επιμέλεια της λαϊκής και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

● Η παρουσίαση του έργου αρχιτεκτόνων και η οργάνωση, εκθέσεων αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού ενδιαφέροντος

● Η προσέγγιση και ερμηνεία της εξέλιξης και μετάλλαξης του αστικού πλαισίου

● Η διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων επί θεμάτων τέχνης και αρχιτεκτονικής.

● Η έρευνα και ανάπτυξη της συνεργασίας τέχνης και αρχιτεκτονικής σαν αρωγός της ποιοτικής έκφρασης του χώρου

● Η διερεύνηση της διαζευκτικής σχέσης μεταξύ ιδέας και ύλης, θεωρίας και προϊόντος

● Η προβολή του έργου δημιουργών πρωτότυπων χειροποίητων κατασκευών εφαρμοσμένης τέχνης, καθώς και η παρουσίαση και προβολή πρότυπων κατασκευών.

● Η παρουσίαση και προώθηση ομάδων νέων αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών μέσα από πειραματικές θεματικές εργασίες.

● Η έκδοση και παρουσίαση βιβλίων και καταλόγων με θέματα τέχνης και αρχιτεκτονικής.

Advertisements

 
%d bloggers like this: